About Us

Fong Da Coffee Hong Kong Limited
Contact number: (852) 6367 1108
Contact email: info@fongdacoffee.hk / fongdahongkong@gmail.com
Carousell: https://www.carousell.com.hk/fongdahongkong/

Fong Da Coffee Co., Ltd. (Taiwan)
Address: No. 42, Chengdu Road, Taipei City, Taiwan
Contact number: (886) 2 2331 6110

Fong da Coffee Co., Ltd. (Macau)
Address: No. 20, Bingfang Xie Lane, Taipa, Macau
Contact number: (853) 6388 5018